کشته های من سلام به وبلاگ من خوش آمدید لطفانظربگذارید tag:http://hasrategandom.mihanblog.com 2018-11-13T17:55:34+01:00 mihanblog.com نجات دهنده 2016-02-21T19:53:00+01:00 2016-02-21T19:53:00+01:00 tag:http://hasrategandom.mihanblog.com/post/8 اندیشمند .


]]> تماشای باغ همسایه 2013-10-26T07:59:54+01:00 2013-10-26T07:59:54+01:00 tag:http://hasrategandom.mihanblog.com/post/7 اندیشمند .

سلام میخوام اینجا با هم یه کتاب رو بخونیم کتاب جالبیه اگه ادامه مطلب رو بخونید متوجه میشید اسم کتاب هس چون رود جاری باش اثر پائولوکوئلیو من هر  چندروز چندتا مطلب صفحه رو میزارم وبا هم میخونیم   تماشای باغ همسایه یک ضربالمثل عربی میگوید((به ابله هزار نعمت بده اما بازهم فقط مال تورا میخواهد))شروع میکنین به پرورش دادن باغ زندگی مان بعد به کنارمان نگاه میکنیم ومی بینیم همسایه مان آنجاست و دارد ما را می پاید از هرکاری ناتوان است اما دوست دارد ما را راهنمایی کند که چگونه اعمالمان را درو سلام میخوام اینجا با هم یه کتاب رو بخونیم کتاب جالبیه اگه ادامه مطلب رو بخونید متوجه میشید اسم کتاب هس چون رود جاری باش اثر پائولوکوئلیو من هر  چندروز چندتا مطلب صفحه رو میزارم وبا هم میخونیم

 

تماشای باغ همسایه

یک ضربالمثل عربی میگوید((به ابله هزار نعمت بده اما بازهم فقط مال تورا میخواهد))شروع میکنین به پرورش دادن باغ زندگی مان بعد به کنارمان نگاه میکنیم ومی بینیم همسایه مان آنجاست و دارد ما را می پاید

از هرکاری ناتوان است اما دوست دارد ما را راهنمایی کند که چگونه اعمالمان را درو کنیم،افکارمان را بکاریم وفتوحاتمان را ابیاری کنیم

اگر به گفته های او توجه کنیم،اخر کار میبینیم داریم  برای او کار میکنیم و باغ زندگی مامیشود انچه او میخواهد سیرانجام فراموش میکنیم زمینی را که با عرق جبین کاشته ایم وبا برکات بسیار بارورکرده ایم . از یاد میبریم که هر وجب زمین رازهای خود را داردو تنها دستان صبور باغبان میتواند انرا رازگشایی کند. دیگر توجه نمیکنیم به آفتاب به باران وبه فصلها........چرا که حواسمان فقط به چشمهایی است که در همان نزدیکی مراقب ما هستند

ابلهی که عشقش فضولی در باغ خانه ماست هرگز باغ خود را نمی کارد

 

]]>
عاقبت فضولی 2013-09-14T04:52:00+01:00 2013-09-14T04:52:00+01:00 tag:http://hasrategandom.mihanblog.com/post/3 اندیشمند .  

اینم از عاقبت فضولی ..! (عکس متحرک)

 

]]>
سلام 2013-09-09T14:46:45+01:00 2013-09-09T14:46:45+01:00 tag:http://hasrategandom.mihanblog.com/post/2 اندیشمند . سلام به شمایی که داری این مطلب رومیخونی یه مدت نبودم دلیلش شاید این بود که داشتم دنبال خودم میگشتم شاید این بود که دل زده شده بودم از این همه دربه دری ادم بعضی وقتا دلش میخواد سکوت کنه و هیچی نگه صداش به هیچکس نرسه حتی دلش نمیخواد صدای خودشوهم بشنوه ...دلش میخواد بفهمه چیشده که انقدر حواس پرت شده دل بسته ی شدید دنیا و زیبایی هاش شده سلام به شمایی که داری این مطلب رومیخونی یه مدت نبودم دلیلش شاید این

بود که داشتم دنبال خودم میگشتم شاید این بود که دل زده شده بودم از این همه

دربه دری ادم بعضی وقتا دلش میخواد سکوت کنه و هیچی نگه صداش به

هیچکس نرسه حتی دلش نمیخواد صدای خودشوهم بشنوه ...دلش میخواد

بفهمه چیشده که انقدر حواس پرت شده دل بسته ی شدید دنیا و زیبایی هاش

شده

]]>