کشته های من سلام به وبلاگ من خوش آمدید لطفانظربگذارید http://hasrategandom.mihanblog.com 2018-02-23T06:31:55+01:00 text/html 2016-02-21T19:53:00+01:00 hasrategandom.mihanblog.com اندیشمند . نجات دهنده http://hasrategandom.mihanblog.com/post/8 <p><br> </p> <p><br> </p> <p> text/html 2013-10-26T07:59:54+01:00 hasrategandom.mihanblog.com اندیشمند . تماشای باغ همسایه http://hasrategandom.mihanblog.com/post/7 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>سلام میخوام اینجا با هم یه کتاب رو بخونیم کتاب جالبیه اگه ادامه مطلب رو بخونید متوجه میشید اسم کتاب هس چون رود جاری باش اثر پائولوکوئلیو من هر&nbsp; چندروز چندتا مطلب صفحه رو میزارم وبا هم میخونیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>تماشای باغ همسایه</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>یک ضربالمثل عربی میگوید((به ابله هزار نعمت بده اما بازهم فقط مال تورا میخواهد))شروع میکنین به پرورش دادن باغ زندگی مان بعد به کنارمان نگاه میکنیم ومی بینیم همسایه مان آنجاست و دارد ما را می پاید</SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>از هرکاری ناتوان است اما دوست دارد ما را راهنمایی کند که چگونه اعمالمان را درو کنیم،افکارمان را بکاریم وفتوحاتمان را ابیاری کنیم</SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>اگر به گفته های او توجه کنیم،اخر کار میبینیم داریم&nbsp; برای او کار میکنیم و باغ زندگی مامیشود انچه او میخواهد&nbsp;سیرانجام فراموش میکنیم زمینی را که با عرق جبین کاشته ایم وبا برکات بسیار بارورکرده ایم . از یاد میبریم که هر وجب زمین رازهای خود را داردو تنها دستان صبور باغبان میتواند انرا رازگشایی کند. دیگر توجه نمیکنیم به آفتاب به باران وبه فصلها........چرا که حواسمان فقط به چشمهایی است که در همان نزدیکی مراقب ما هستند</SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ابلهی که عشقش فضولی در باغ خانه ماست هرگز باغ خود را نمی کارد</SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> text/html 2013-09-14T04:52:00+01:00 hasrategandom.mihanblog.com اندیشمند . عاقبت فضولی http://hasrategandom.mihanblog.com/post/3 <DIV class=div55></DIV> <DIV class=div56><FONT class=text4> <P><IMG alt="اینم از عاقبت فضولی ..! (عکس متحرک)" src="http://www.taknaz.ir/upload/75/0.105338001362742327_taknaz_ir.gif"></P> <P>&nbsp;</P></FONT></DIV> text/html 2013-09-09T14:46:45+01:00 hasrategandom.mihanblog.com اندیشمند . سلام http://hasrategandom.mihanblog.com/post/2 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>سلام به شمایی که داری این مطلب رومیخونی یه مدت نبودم دلیلش شاید این </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>بود که داشتم دنبال خودم میگشتم شاید این بود که دل زده شده بودم از این همه </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>دربه دری ادم بعضی وقتا دلش میخواد سکوت کنه و هیچی نگه صداش به </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>هیچکس نرسه حتی دلش نمیخواد صدای خودشوهم بشنوه ...دلش میخواد </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>بفهمه چیشده که انقدر حواس پرت شده دل بسته ی شدید دنیا و زیبایی هاش </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Century Gothic'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'Century Gothic'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>شده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>